Spotkania

Data Temat
12.01.2017 Podział ról przy organizacji OKKNF 2017
05.12.2016 Omówienie planów organizacji OKKNF 2017
28.10.2016 Zebranie organizacyjne
10.10.2016 Spotkanie organizacyjne, omówienie planów KNF na nadchodzący semestr
09.06.2016 Zebranie walne
13.01.2016 Zebranie walne
18.09.2015 Spotkanie organizacyjne, omówienie planów KNF na nadchodzący semestr
19.03.2015 Zebranie walne
27.10.2014 Spotkanie organizacyjne, omówienie planów KNF na nadchodzący semestr
30.10.2013 Zebranie walne
02.03.2011 Omówienie planu przygotowań do Święta Pi 2012
25.02.2011 Zebranie grupy osób zainteresowanych projektem budowy radioteleskopu