Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Fizyków UŚ to grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego, których łączy jedna wspólna cecha: fascynacja fizyką. Zgodnie z wyznawaną przez nas ideą - "Umysł ścisły, nie znaczy ciasny" w naszych dyskusjach równie często pojawiają się wątki związane z kulturą, sztuką, polityką i wszystkimi tymi sprawami, które zwrócą naszą uwagę.

Chociaż większość członków koła studiuje fizykę, są wśród nas także studenci innych kierunków. Wielu studiuje jednocześnie na dwóch wydziałach lub jest studentami MISMP-u.

Co robimy?

W KNF-ie zajmujemy się wieloma mniej lub bardziej poważnymi rzeczami. Organizujemy konferencje oraz prowadzimy ciekawe projekty. Dzielimy się swoimi przemyśleniami i wynikami swojej pracy na seminariach. Staramy się popularyzować fizykę wśród studentów, uczniów szkół średnich oraz ogółu społeczeństwa. Czasem organizujemy również wycieczki do różnych instytucji naukowych.

Chętnie pomagamy i doradzamy wszystkim zainteresowanym w przypadku problemów związanych z fizyką i informatyką. Popieramy również idee wolnego oprogramowania oraz wolnego dostępu do wiedzy. Część naszych członków uczestniczy w projektach Open Source oraz aktywnie działa w Wikipedii.

Od roku akademickiego 2014/2015 członkowie KNF biorą aktywny udział w redakcji [Macierzatora].

Pomiędzy tym wszystkim zawsze znajdujemy czas na dobrą zabawę, dyskusje oraz rytualne picie herbaty w naszej siedzibie ;)